Bestuur

We stellen ze even aan je voor

Bestuur
Een lid van iedere commissie neemt plaats in het bestuur en bespreekt met de andere bestuursleden de gebeurtenissen binnen de vereniging. Er wordt vooruit gekeken naar toekomstige activiteiten en terug gekeken op diegene die geweest zijn.

De leden van het bestuur zijn:
Corne de Regt (Penningmeester)
Jan Willem Doornenbal (Voorzitter & Pulling commissie)
Thijs Verweij (Feest commissie)
Kimberly Gaikhorst (Activiteiten commissie)
– (Toneel commissie)

E-maildres (algemeen):
info@pjguzuidwestutrecht.nl

E-mailadres (penningmeester):
penningmeester@pjguzuidwestutrecht.nl

Agenda
9 December 2023
Busuitje 2023
26 en 27 Januari 2024
Toneel