Redactieleden:
Maria de Wit, Manon Boele & Renske Verweij.

Zes tot acht keer per jaar ontvangen alle leden van PJGU Zuid West Utrecht het ledenblad ‘Wat Zeg Je Me Nou’. De redactie verzamelt alle ingezonden stukken van de verschillende commissies en stelt hier het ledenblad uit samen. De stukken worden gecontroleerd en aangevuld met afbeeldingen en foto’s.
Tevens is de redactie ook het secretariaat, hier kan je terecht met adreswijzigingen.

E-mailadres:
redactie@pjguzuidwestutrecht.nl